×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات

بیشتر بخوانید

برگزاری دوره ضمن خدمت دبیران

گزارش شبکه آزمایشگاهی توانا

طرح تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو با استفاده از تجهیزات ساخت داخل، در سال ۱۳۹۱ با هدف تقویت باور دانش‌آموزان نسبت به توانمندی‌های ملی و همچنین سهولت دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته آغاز شد. تجهیز آزمایشگاه با حمایت مالی معاونت ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و آموزش و پرورش توسط باشگاه نانو انجام شد. تمامی آزمایشگاه های تجهیز شده به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو توانا درآمدند. تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۹ آزمایشگاه آموزشی فناوری نانو در سراسر کشور در دسترس قرار گرفتند.

تعداد دبیر آموزش دیده

Card image cap
1779

تعداد دانش‌آموز آموزش دیده

Card image cap
119084

تعداد تجهیزات

Card image cap
553

تعداد دوره آموزشی

Card image cap
1740

تعداد آزمایشگاه

Card image cap
88