دوره های آموزشی باشگاه نانو

راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره

محبوب‌ترین جدیدترین پرمخاطب‌ترین

img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • معرفی روشهای بالا به پایین برای ساخت نانو مواد
 • آشنایی با روش الکتروریسی

در این دوره اساتید شبکه آزمایشگاهی توانا  با انجام آزمایش های علمی جذاب دانش آموزان را با مفاهیم پایه علوم و فناوری نانو آشنا می نمایند.

ماسک ضد کرونا بساز!
۳ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img
 • آشنایی با یکاها و ابعاد و مقیاس نانو
 • پدیده های نانومتری در طبیعت
 • شناخت انواع نانو ساختارها
 • علت تغییر خواص در ابعاد نانو
 • آشنایی با رویکردها و روش های ساخت نانو مواد
 • آشنایی با روش های شناسایی نانو مواد
 • کاربردهای فناوری نانو
آشنایی با فناوری نانو- مقدماتی (ویژه دوره دوم ابتدایی)
۱۲ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img
 • آشنایی با یکاها و ابعاد و مقیاس نانو
 • پدیده های نانومتری در طبیعت
 • علت تغییر خواص در ابعاد نانو
 • شناخت انواع نانو ساختارها
 • آشنایی با رویکردها و روش های ساخت نانو مواد
 • آشنایی با روش های شناسایی نانو مواد
 • کاربردهای فناوری نانو
آشنایی با فناوری نانو- مقدماتی
۱۲ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img
 • نانوساختارهای پیشرفته و کاربردهای آنها
 • ساختار و چیدمان مواد (بلورشناسی)
 • خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد
 • روش های ساخت نانو مواد
 • روش های شناسایی نانو مواد
 • کاربردهای فناوری نانو
آشنایی با فناوری نانو- پیشرفته (ویژه مقطع متوسطه اول)
۱۲ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img
 • نانوساختارهای پیشرفته و کاربردهای آنها
 • ساختار و چیدمان مواد (بلورشناسی)
 • خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد
 • روش های ساخت نانو مواد
 • روش های شناسایی نانو مواد
 • کاربردهای فناوری نانو
آشنایی با فناوری نانو- پیشرفته (ویژه مقطع متوسطه دوم)
۱۲ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

آنچه در این دوره‌‌ می‌آموزیم:

 • آشنایی با مقیاس نانو و ابعاد نانو
 • پدیده های نانومقیاس در طبیعت
 • آشنایی با مواد در ابعاد نانو
 • کاربردهای فناوری نانو
سفر به دنیای نانو
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 • علت تغییر خواص مواد در ابعاد نانو
 •  خواص فیزیکی و شیمیایی نانو مواد

شگفتی های دنیای نانو
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

آنچه در این دوره می آموزیم:

 • رویکردهای ساخت نانو مواد
 •  آشنایی با روش‌های ساخت نانو مواد

ساختن دنیای نانو
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
منتظر برگزاری این دوره‌ها باشید